Chceš aj TY pomôcť zviditeľniť

WEB FEKIŠOVCE a dostať TRIČKO ?

Z každého daru odložíme 1€ obci Fekišovce. Výslednú sumu pôjdeme osobne odovzdať obecnému zastupiteľstvu. Zbierka trvá do 30. januára 2019.

Chceš e-mail ?

STAROSTKA@FEKISOVCE.SK a DODO@FEKISOVCE.SK

Z vybraného návrhu daru odložíme 50% obci Fekišovce. Výslednú sumu pôjdeme osobne odovzdať obecnému zastupiteľstvu. Podávanie návrhov trvá do 30. januára 2019.

Ak ste schopní písať na počítači, elektronicky potvrďte účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva obce FekišovceBudeme dodržovať odstup